שמירת משאבים קיימים ושימוש חוזר בחומרי גלם הינה הכרחית בעולם אשר משאביו הטבעיים מתדלדלים במהירות. אנו פועלים בתחומי מחזור הנייר והפלסטיק במלוא הידע והיכולת כדי להגדיל הקיפי המחזור ככל שניתן.

תעשיית הנייר

תעשיית הנייר מקיפה את כל תחומי החיים שלנו, הן המסחריים והן במשקי הבית הפרטיים שלנו. העלייה המתמדת באיכות החיים מובילה לשתי תוצאות:

1. עליה בביקוש ובצריכה של מגוון מוצרי נייר

2. עלייה בייצור הפסולת שאנו מייצרים

מיון ומיחזור נייר ושימוש מחודש בפסולת למיחזור בעולם בעל משאבים מוגבלים הינה בלתי נמנעת. מגמת המיחזור הולכת ומתרחבת, והשימוש בפסולת כחומר גלם לייצור מוצרים חדשים הינה הכרח כלכלי ואקולוגי מתבקש וחיוני.

תעשיית הנייר מתבססת כיום בעיקר על שימוש בחומרי גלם ממוחזרים, בשוק גלובלי תחרותי עם תנודות מחירים תמידיות ספק אמין ומקצועי הינו נכס לכל מפעל נייר בעולם. נורתסטאר אינטרנשיונל הינה נכס אסטרטגי הן ללקוחותיה, מפעלי הנייר והן לספקיה. אנו מספקים למפעלי נייר חומרי גלם ממוחזרים לייצור מוצרים חדשים.

 

 

Comments are closed.